Prihláška

Vyplnením prihlášky, podpisom a jej zaslaním na uvedené kontakty a uhradením členského sa stávam platným členom Ligy proti reumatizmu na Slovensku a zároveň udeľujem svoj výslovný súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov a to v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefón, pohlavie a e-mailová adresa uvedených v prihláške Ligy proti reumatizmu na Slovensku.

Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely vytvorenia a správy databázy členov Ligy proti reumatizmu na Slovensku v zmysle Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas je daný na dobu trvania členstva v Lige proti reumatizmu na Slovensku, pričom je ho možné kedykoľvek písomne odvolať s účinnosťou ku dňu doručenia písomného odvolania Lige proti reumatizmu na Slovensku.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s PREHLÁSENÍM.


Pridajte sa k nám

Registrácia