O nás

 
Naša pobočka vznikla 12.05.2004 a bola založená na pomoc pacientom s reumatickým ochorením. Zakladajúci predseda-Ing.Mária Skušeková od 12.05.2004 do 16.01.2010. Další predseda-Marta Bossányiová od 01.02.2010 do 12.01.2011 Od 12.01.2011 do roku 2017 bola predsedníčkou Ing.Gabriela Ondrichová. Osobnosti ktoré výrazne ovplyvnili činnosť: Emília Filová ,cvičiteľka zdrav.cvičení,zakladajúca členka MP Púchov Magda Boráková, Ludmila Stubňová ,Ing Anna Jursíková, členka predsednictva LPRe SR.Predchádzajúci predseda Anna Motúzová a súčasný predseda Emília Gombárová.

Počet našich členov sa každoročne mení a aktúalny stav je 103 ôsob. Každý začiatok má určité problémy,ktoré sa nevyhli ani nám v Púchove. Avšak zanietené členky výboru dokázali tieto problémy riešiť, pretože chceli pokračovať v tejto činnosti a mali predstavu, ako dalej. Program bol od začiatku zameraný na pohyb, preto sa zdravotné cvičenia stali hlavným cieľom až doteraz. Záujem o túto aktivitu narastal, členská základňa sa rozširovala, cvičilo sa na etapy. Tieto obmedzenianám pomohla vyriešiť pani riaditeľka školy Mgr.Flimelová. Dnes máme „svoju“ telocvičňu,kde sa jedenkrát do týžňa schádzame.

Po každom cvičení urobíme kruh ,pochytáme sa za ruky a zarecitujeme si našu hymnu „Postavme si z lásky most“, zatlieskame,usmejeme sa s vedomím, že o týždeň sa stretneme zas. Veľmi oblúbené sú návštevy termálnych kúpelov v Rajeckých Tepliciach, v termálnom kúpalisku Malé Bielice a rekondičné pobyty v Kúpeloch Nimnica. Okrem pohybu sa zameriavame aj na prednáškovú činnosť so zdravotnou tematikou ako i zdravým životným štýlom. Našou patronkou a lekárkou je reumatolog MUDr.Janíková.

Skláňame sa pred tými,ktorí urobili kroky k založeniu LPRe na Slovensku a pred tými ,ktorí rozbehli činnosť v Púchove.

 

„Postavme si z lásky most"

„Podajme si ruky-zlo nech nejde s nami,budme si priateľmi,budme si sestrami.Podajme si ruky-nech láska zvíťazí!Nech ohnivká sme zlaté spojené v reťazi.Podajme si ruky-nech príde láska k nám.Otvorme jej srdce i brány všetkých strán.“